Πιλοτική εφαρμογή παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων για το Λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου
(Pilot application on geospatial data production for Skala Polichnitos port)


Είσοδος


Περιγραφή εφαρμογής:
Η παρούσα εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου (ΛΤΛ) και αφορά στη συλλογή υψηλής ανάλυσης γεωχωρικής πληροφορίας του Λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για τη χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής μελέτης.
Συλλογή Δεδομένων:
Για τη συλλογή της απαραίτητης γεωχωρικής πληροφορίας χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) και τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κατάλληλα για τη συλλογή υψηλής ανάλυσης εναέριων φωτογραφιών καθώς και για την κάλυψη περιοχών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, με δυνατότητα πραγματοποίησης πτήσεων μεγάλης διάρκειας και σε κατάλληλο ύψος.
Στις 23/06/16 και 29/01/17, πραγματοποιήθηκαν 3 αυτόνομες πτήσεις σε ύψος 120 μέτρων, στηνπεριοχή της Σκάλας Πολιχνίτου, για τη συλλογή υψηλής ανάλυσης εναέριων φωτογραφιών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης ορθοφωτοχάρτη και λοιπών παραδοτέων, όπως αυτά ζητήθηκαν.

Αποτελέσματα – Παραδοτέα
Από την επεξεργασία των εναέριων λήψεων, προέκυψαν:
  • Ορθοφωτοχάρτης υψηλής ανάλυσης (5cm) του Λιμένα Σκάλας Πολιχνίτου.
  • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM, DSM)
    • Ισοϋψείς της περιοχής, 0.5cm και 1m.
Ψηφιοποιήθηκαν:
  • Ακτογραμμή της περιοχής μελέτης με χρήση του ορθοφωτοχάρτη ως υπόβαθρο ακριβείας.
  • Χερσαία ζώνη, όπως αναγράφεται σε διάγραμμα του 1958.
Προστέθηκαν:
  • Τοπογραφικά διαγράμματα του 2006 της περιοχής μελέτης, όπως μας δόθηκαν από το ΛΤΛ.
  • Αεροφωτογραφίες της περιοχής, του 1945, 1998 και 2008.

Επικοινωνία:
Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Email: topouzelis@marine.aegean.gr
apapak@geo.aegean.gr